Turistična kmetija Protner

Kmetija Protner leži v severovzhodnem delu Slovenije, v zaledju Maribora, na gričevnatem svetu Slovenskih goric. Območje je znano po prijaznih ljudeh, rodovitnih vinogradih in sadovnjakih. Od tu je lep razgled po Dravski dolini in dolini Pesnice, proti Pohorju, Kopam in Donački gori.

Ukvarjamo se z integrirano pridelavo grozdja in vina, na okolju prijazen način  pridelujemo tudi sadje in zelenjavo. Domače dobrote (meso iz zaseke, pečenica, salama, kuhana klobasa, domač kruh in gibanica, vino) postrežemo v vinotoču s 60 sedeži, 11 gostov pa lahko pri nas tudi prenoči.

Zelo smo ponosni na našo čredo jelenov damjakov, ki se jim lahko približate na nekaj metrov. Strežemo tudi posebno specialiteto – domačo jelenovo salamo.

Predlagamo, da nas obiščete in z nami ob dobri domači hrani in pijači preživite nepozaben vikend v naravi.

Kmetija skozi čas ...

Prvi zapisi o Protnerjevih, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, se v avstrijskih arhivih najdejo že v 13. stoletju. Odkar obstajajo matične knjige pa se kmetija razvija na mestu, kjer nas najdete danes.

Bojan je gospodarjenje prevzel od očeta Franca, ki pri svojih osemdesetih še vedno rad poprime za delo v vinogradu. Žena Darja skrbi za turizem in gospodinjstvo, brat Miran je kletar. Otroci Denis, Mitja in Kristijan študirajo v Mariboru, v prostem času so vsi aktivni pomočniki pri kmetijskih opravilih.

Stari oče Franc se spomni, da je delal še z voli in konji, danes pa so Protnerji opremljeni z moderno kmetijsko mehanizacijo. Pod kmetijo poleg hiše in vinotoča s kletjo spada še gospodarsko poslopje, 9 hektarov vinogradov, 4 hektari gozda in 4 hektari travnikov ter njiv.

Vinotoč je bil pri Protnerjevih že od nekdaj. Ljudje, ki so obiskovali te konce, so radi posedli, dobili so vino in domačo hrano. Tudi v novejšem obdobju se je tradicija nadaljevala in v osemdesetih so Protnerjevi med prvimi odprli kmečki turizem. Okolica Maribora je v teh letih živela od meščanov, ki so prihajali na kmetije na kosilo, po vino in domačo hrano za domov. Leta 1983 so na kmetiji Protner celo kot prvi privatni vinar v mariborskem vinorodnem okolišu začeli s stekleničenjem vina.

Na kmetih delamo z ljubeznijo

Pomembno se nam zdi, da jemo zdravo in lokalno pridelano hrano.

Sadje in zelenjava, ki v velike trgovske centre pride s tovornjaki in letali, je zrasla v rastlinjakih in na plantažah. Obrali so jo v nezrelem stanju in je zamenjala kar nekaj skladišč preden je končala na policah.

Na kmetiji Protner v zemljo in pridelke vlagamo trud, ljubezen in znanje, ki se prenaša iz roda v rod. Pri nas dobite, kar je zraslo v okolici kmetije. Sadje oberemo, ko je zrelo. Zelenjava je sezonska. Tudi krma za živino je zrasla na sosednjem travniku in njivi. Tak pristop je osnova za kakovosten pridelek.

Integrirana lokalna pridelava hrane

Na kmetiji Protner obdelujemo lastno zemljo, gojimo svoje živali ter sadje in zelenjavo pridelujemo na integriran način.

Gre za naravi prijazno kmetovanje, ki daje prednost sonaravnim ukrepom zaščite rastlin in pridelkov (organska gnojila), zavrača uporabo gensko spremenjenih organizmov, hormonov in rastlinskih regulatorjev. Namen integriranega kmetovanja je, da ob nadzorovani uporabi predpisanih gnojil in škropiv na gospodarsko vzdržen način pridela zdrave in kakovostne izdelke. Gospodarjenje na naši kmetiji poteka v sožitju z naravo: skrbimo za ravnovesje tal, rastlin, živali in ljudi.

Integrirana pridelava ima v Sloveniji dvajsetletno zgodovino. Z njo so začeli sadjarji, nato pa se je razširila tudi v vinogradništvu, pridelavi zelenjave in poljedelstvu. Na kmetiji Protner v sožitju z naravo gospodarimo že od kar pomnimo.

Ker smo vključeni v nacionalni program integrirane pridelave, upoštevamo predpise, tehnološka navodila in druge napotke, ki jih izda Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kontrolirajo pa jih akreditirane nadzorne organizacije.

Pridelki, ki jih lahko okusite na kmetiji Protner so vzgojeni v domačem okolju in na podlagi predpisov integrirane pridelave. Na tak način vzpodbujamo lokalno biotsko raznolikost ter pridelamo neoporečno, varno in zdravo hrano.